Dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje

Týnec nad Sázavou (10.7.2008) – Rada města Týnce nad Sázavou schválila dne 9.7.2008 přijetí částky 3 mil Kč z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na investice podporující zlepšení životního prostředí ve městě a jeho nejbližším okolí.

V konkurenci více než dvou set žádostí uspěl Týnec nad Sázavou hned dvakrát a byly mu vždy přiděleny nejvyšší možné částky.

„Při velikosti a rozloze celého Středočeského kraje, množství měst a obcí a množství podaných žádostí je každá přidělená dotace velkým úspěchem a získané finanční prostředky jsou pro Týnec nad Sázavou velkým přínosem“, říká manažerka projektů a radní pro oblast rozvoje města a dotací Ing.Miluše Burešová.

Obrázek - škola

Středočeský kraj se tak bude podílet částkou 1,5 mil Kč na projektu „Výměna oken a zateplení základní školy“ v Komenského ulici. Tento projekt navazuje na „Dokončení úsporných opatření spotřeby energie v základní škole v Týnci nad Sázavou zlepšením tepelně technických vlastností budov“, které je částkou cca 10 mil Kč financován z Operačního programu Životní prostředí a ze Státního fondu životního prostředí.


Částka 1,5 mil Kč byla také přidělena na projekt „Rekonstrukce čerpací stanice ČS4 a výtlaku.“ Tato nákladná oprava je nutnou podmínkou pro realizaci velké investiční akce - Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura, kanalizace - odkanalizování místních částí Pecerady a Zbořený Kostelec, kdy budou splašky svedeny právě do této zrekonstruované čerpací stanice na Brodcích a postupně dále dopravovány na ČOV v Týnci.

Obrázek - Středočeský kraj

Více informací: Ing.Miluše Burešová – 607 665 976, buresova@mestotynec.cz


Zapsal: M. Kadrnožka, 01.11.2007 v 17:02

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru