Evropské peníze opět zamířily do Týnce

V září 2007 probíhal v Základní škole v Týnci nad Sázavou energetický audit budov v Komenského ulici. Jeho cílem bylo zhodnotit stav objektů po stránce energetické náročnosti, nalézt slabá místa s únikem tepla a navrhnout opatření, která by umožnila zlepšení tepelně technických vlastností budov a úspory při vytápění školy.

Obrázek - škola

Tato opatření byla předmětem žádosti o dotaci z fondů EU z Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla podána v říjnu 2007 a prošla přísným hodnocením na Státním fondu životního prostředí. Kvalita navržených opatření, jejich ekonomická efektivnost i kvalita vypracované žádosti byla doceněna a úspěch se dostavil hned v první výzvě. Dnes již máme rozhodnutí ministra životního prostředí o přidělení částky téměř deseti milionů na dokončení zateplení všech pavilonů „nové školy“ a výměny oken a dveří. Součástí prací bude i zrušení skleněných výplní v respiriích obou pavilonů, vyzdění parapetů a osazení novými okny. Také budova tělocvičny bude zateplena a budou vyměněna okna. Zároveň bude rozšířena spojovací chodba k tělocvičně a vzniknou tak tolik potřebné další prostory pro kabinety, sklady a „nářaďovnu“.

V současné době je připravováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a celá akce by měla být provedena v letních měsících. Roční úspora energie po realizaci navržených opatření byla vypočítána na částku vyšší než 300 000,- Kč. Větší dopad však mají úspory na zlepšení životního prostředí v našem nejbližším okolí.


S renomovaným auditorem a expertem na úspory energií jsme rovněž diskutovali otázku umístění slunečních kolektorů na střechy budov. Bylo nám objasněno, že efektivita jejich energetické účinnosti je vzhledem ke vstupní ceně vložené investice velice nízká, jejich zařazení do žádosti o dotaci by „rozkolísalo“ celkovou ekonomickou bilanci nutných opatření a ztratili bychom možnost získat finanční prostředky z EU. Evropská unie velmi bedlivě hlídá efektivitu poskytnutých financí, nehledě na to, že spotřeba teplé vody v běžném provozu základní školy je velmi nízká a nejvyšší ohřev teplé vody by byl především v letních měsících, kdy je škola prázdná.

Bylo nám doporučeno zabývat se spíše myšlenkou umístění novější technologie – fotovoltaických článků, kterou dotace z EU rovněž podporují. Rada města již tuto otázku diskutovala a proběhla první jednání s odborníky a zájemci o umístění nové technologie na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na střechu pavilonů základní školy.

Zlepšování životního prostředí v našem městě je prioritou vedení města již řadu let a po investicích do plynofikace a kanalizace ve městě a místních částech je třeba realizovat i další smysluplná opatření založená na nejnovějších technologiích.

Ing. Miluše Burešová


Zapsal: M. Kadrnožka, 05.12.2007 v 01:02

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru