Financování výstavby kanalizace

Město Týnec nad Sázavou rozhodlo o vybudování splaškové kanalizace ve svých čtyřech místních částech – v Chrástu nad Sázavou, Peceradech, Podělusích a ve Zbořeném Kostelci.

Předpokládané financování projektu:

Celkové výdaje 189 186 434 Kč
Nezpůsobilé výdaje (vlastní zdroje) 37 463 400 Kč
Způsobilé výdaje
z toho:
100% 151 723 034 Kč
Dotace ERDF 65% 98 619 972 Kč
Dotace SFŽP 10% 15 172 303 Kč
Vlastní zdroje 25% 37 930 758 Kč

Struktura vlastních zdrojů:

Vlastní zdroje celkem 75 394 158 Kč
Půjčka SFŽP 22 758 455 Kč
Komunikace 17 309 164 Kč
Bankovní úvěr 27 326 539 Kč
Příspěvek vlastníků 8 000 000 Kč

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj - Operační program Infrastruktura a Státním fondem životního prostředí České republiky.

Zajímavé odkazy:

Portál Evropské unie

Fondy Evropské unie

Státní fond životního prostředí České republiky

Středočeský kraj

Obrázek - loga partnerů

Zapsal: M. Kadrnožka, 03.12.2007 v 06:01

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru