Tarásky v kolonce - vyhodnocení ankety

Na základě podnětů z řad obyvatel byla provedena anketa o dalším osudu zídek v ulici Husova a 9. května. V lokalitě je celkem 16 domů (72 bytů). Zpět se vrátilo 8 dotazníků. Zpravidla byly vyplněny za celý dům.

Anketa probíhala od 14. do 31.12.2007.

Vzhledem k malému počtu vyplněných dotazníků nejsou výsledky jednoznačné. Převažuje názor, že by se zídky měly opravit do původního stavu. Vlastníci bytů však nejsou ochotni se na opravě podílet. Argumentují tím, že nejsou vlastníky zídek. Město však také není vlastníkem.

V lokalitě byla dokončena rekonstrukce vodovodu, probíhá výměna elektrického vedení. Tyto práce mají významný vliv na vzhled této části města, včetně zídek. Lidé tak nesprávně spojují komunikace a zídky v jeden celek.

Vlastníci domů již dlouhá léta bezplatně užívají cizí pozemky. S vlastníkem pozemků nedošlo dosud k dohodě o převodu pozemků za podmínek výhodných pro vlastníky domů, ani nebyl dohodnutý postup opravy zídek. Situace tedy není snadno řešitelná a město nemá nástroj, kterým by řešení urychlilo.

V roce 2008 by měla proběhnout oprava chodníků i komunikací. Část zídky, která byla při práci na vodovodu poškozena, firma uvede do původního stavu.


Přehled odpovědí:

Číslo udává počet odpovědí u vybrané možnosti.

1. Jaký postup byste zvolili pro zajištění opravy
a) jednat s vlastníkem o opravě 1
b) nechat město opravovat pouze části v havarijním stavu 3
c) zajistíme opravu před naším domem sami 0
d) jiné řešení – vypište:
celková oprava hrazená městem
celková oprava hrazená městem
2
2. Co by se mělo se zídkou udělat:
a) opravit do původního stavu v celém rozsahu 4
b) opravit pouze rozpadlé části 1
c) opravit pouze opěrné zídky, ostatní poškozené části odstranit 2
d) neprovádět opravu 0
e) jiné řešení – vypište: 0
3. byste měli hradit opravu sami, jaký rozsah byste prováděli:
a) opravit do původního stavu v celém rozsahu 1
b) opravit pouze rozpadlé části 2
c) opravit pouze opěrné zídky, ostatní poškozené části odstranit 1
d) neprovádět opravu 0
e) jiné řešení – vypište: 0
4. Jak vysokou částkou by byl Váš dům (jako celek) ochoten podpořit opravu zídek (např. jako příspěvek z fondu oprav, váš osobní návrh)
a) do 5 000 Kč 2
b) 5 000 – 10 000 Kč 0
c) 10 000 – 15 000 Kč 0
d) 15 000 – 20 000 Kč 0
e) více než 20 000 Kč 0
f) nejsem ochoten podpořit opravu zídek 2
5. Popište stav zídky před Vaším domem:
a) opěrná zídka v dobrém stavu 0
b) opěrná zídka ve špatném stavu 8
c) okrasná zídka v dobrém stavu 0
d) okrasná zídka ve špatném stavu 2

Další připomínky:

  • Kdo může investovat do cizího majetku? Město asi ne. Vlastníci domů možná. Pokud bude zájem jednat o prodeji pozemků ze strany p.Janečka, měla by být cena opravy započtena proti ceně pozemku, pak bychom mohli opravu hradit. Uváděná cena za opravu se zdá příliš nízká.
  • Město opraví opěrné zídky, ostatní odstraní a nahradí obrubníky. Již opravené části byly zbytečně utracené peníze.
  • Město by mělo opravit zídky jako celek. Proč město nehlídalo firmu opravující vodovod? Zídky, které poškodili by měli opravit. Byl špatný stavební dozor města.
  • Nechceme posuzovat dění na cizích pozemcích. Ulice Husova a 9. května jsou v dezolátním stavu.
  • Nesouhlasím s příspěvkem na opravu. Zídka spadla zaviněním firmy při opravě vodovodu. Opravu by měla hradit tato firma (před domem 209).
  • Proč bychom měli opravovat a platit za cizí majetek. O pozemky a chodníky se staráme (úklid, hrabání, sekání). Slibovali jste dohodu s vlastníkem při prodeji domů. Podruhé se oklamat nedáme. Komunikace i zídka jsou v havarijním stavu, tak čekáme, že je opravíte z městských peněz, jak je to obvyklé. Až budeme vlastnit pozemky, zkuste anketu znovu.

Zapsal: M. Kadrnožka, 02.12.2007 v 04:01

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru