Lávka v Kostelci

Pod hradem Zbořený Kostelec by měla být vybudována lávka přes Sázavu pro pěší a cyklisty. Její realizace umožní přeložení páteřních cyklotras Greenways Praha - Vídeň (11) a Posázavské cyklotrasy (19) z velmi frekventované silnice II. třídy II/107.

Obrázek - Lávka

Charakter vedení cyklotras podél řeky Sázavy s vysokou hustotou chatových osad neumožňuje vybudovat cyklostezku jako jednotný celek s ohledem na nutnost zajištění automobilové obslužnosti k těmto osadám. Tyto místní a účelové komunikace však svou bezpečností většinou vyhovují cyklistické turistice svou nízkou frekvencí dopravy a omezenou rychlostí.

Realizace lávky ve svém konečném důsledku podpoří nejen rozvoj cestovního ruchu v regionu, ale bude sloužit i obyvatelům Kostelce ke každodenní dojížďce do zaměstnání. Zastávka autobusu je totiž hned na druhém břehu řeky.

V roce 2006 byla zpracována studie a v roce 2008 by měla být dokončena projektová dokumentace ve stupni stavebního povolení.

Seznamte se se studií:

Průvodní zpráva (pdf 2,76 MB)

Podélný řez (pdf 761 kB)

Příčný řez (pdf 341 kB)

Půdorys (pdf 1,2 MB)

Ukázky z dokumentace:

Půdorys - DÚR 3/2008 (pdf 776 kB)


Zapsal: M. Kadrnožka, 05.12.2007 v 01:01

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru