Obrázek - Doprava

Spokojenost s veřejnou dopravou – výsledky ankety

Město Týnec nad Sázavou provedlo šetření, ve kterém zjišťovalo, jak jsou obyvatelé spokojení s veřejnou dopravou. Šetření se týkalo autobusové i vlakové dopravy se zaměřením na trasu Týnec – Benešov a Týnec – Praha. Anketa byla prováděna pomocí formuláře na webu. Zveřejněna byla od 15.8. do 15.9.2007 na www.mestotynec.cz na úvodní stránce. Na anketu vyšla upoutávka v srpnových Týneckých listech a také v Benešovském deníku. Průměrná týdenní návštěvnost webu Týnce je 800 přístupů.

Anketu vyplnilo celkem 141 respondentů. V anketě bylo 6 otázek. Poslední – sedmá – byla určena pro další sdělení. U každé otázky bylo možné označit pouze jednu odpověď, u otázky 4, 6 a 7 bylo možné doplnit vlastní komentář.

Co se dá z ankety vyčíst?

  • 79% dotázaných využívá dopravu alespoň 2x týdně
  • 64% dotázaných využívá spojení na Prahu – linka 339
  • 82% dotázaných si ve svém spoji sedne ihned nebo nejpozději v půlce cesty.
  • 40% dotázaných se stalo, že se nevešli do svého spoje – byl přeplněný nebo nepřijel na stanoviště
  • 85% dotázaných odpovědělo, že pohodlí cestování je na alespoň přijatelné úrovni
  • 76% dotázaných není spokojeno s četností spojů
Jaké byly odpovědi?

V tabulce je počet odpovědí a přepočet na procenta, níže je grafické zpracování tabulek. Přečtěte si také komentáře k otázkám a další sdělení, které se týkaly především požadavků na přidání spojů v určitých časech (formát pdf, 125 kB).

1. Jak často využíváte veřejné dopravní prostředky? 2. Častěji jezdíte:
denně 88 62% vlakem 5 4%
2-4x týdně 24 17% autobusem (Connex - 339) 90 64%
2-4x měsíčně 20 14% autobusem (ČSAD Benešov) 24 17%
výjimečně 8 6% kombinuji vlak i autobus 16 11%
nikdy 0 0% jiný způsob dopravy 4 3%
neodpověděl 1 1% neodpověděl 2 1%
3. Je kapacita dopravního prostředku dostatečná? 4. Stalo se Vám někdy, že jste se do svého spoje nevešli?
většinou vždy sedím 61 43% ano, často 15 11%
nejpozději v půlce cesty si sednu 54 38% ano 42 30%
většinou celou cestu stojím 22 16% ne 78 55%
neodpověděl 4 3% neodpověděl 6 4%
5. Jsou dopravní prostředky pohodlné? 6. Jste spokojen(a) s četností spojů?
ano 28 20% ano 31 22%
dá se to vydržet 92 65% ne 107 76%
velmi nepohodlné 16 11% neodpověděl 3 2%
neodpověděl 5 4%
Obrázek - Grafy

Zapsal: M. Kadrnožka, 01.12.2007 v 21:01

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru