Rekonstrukce cest v historickém centru města

Obrázek - Hradní areál

V období od října 2005 do června 2006 probíhala rekonstrukce přístupových cest ke kulturním památkám v našem městě. Tato akce proběhla na základě úspěšné žádosti na čerpání prostředků z Evropské unie z programu Phare 2003 část II. Cílově určené finanční prostředky byly v našem městě použity především na odvodnění celého areálu hradu, na vybudování dlážděných cest a nákup mobiliáře. V historickém centru byly opraveny chodníky, místní komunikace, odpočívadla a schody ke kostelu. Bylo odvodněno a opraveno parkoviště před Společenským centrem a veřejné osvětlení bylo přesunuto nad stráň nad křižovatkou. Bylo vybudováno nové parkoviště nad tenisovými kurty a nový přechod pro chodce s nejmodernějšími parametry. Celá akce je v hodnotě cca 5.75 mil Kč. Podíl města Týnec nad Sázavou činil 25 %, příspěvek z EU a ze Státního rozpočtu České republiky tvoří 75%.


Obrázek - Parkoviště pod kostelem

V průběhu celé akce jsme intenzivně spolupracovali s pracovníky Národního památkového ústavu. Bylo nutné respektovat jejich připomínky. Tak mohlo být velmi citlivě opraveno schodiště ke kostelu včetně bočních zídek. V Klusáčkově ulici si majitelé domů vyměnily vodovodní přípojky ke svým objektům. ČEZ Benešov odstranil nepěkné „nástřešáky“ na rodinných domech a uložil své vedení do komunikace. Děkuji všem za vynikající spolupráci a především občanům, kterých se rekonstrukce dotkla v jejich běžném denním životě, patří velký obdiv za trpělivost.


Obrázek - Silnice u Společenského centra

Akce skončila včas před hlavní turistickou sezónou a tak mohou obyvatelé města i návštěvníci a turisté projít kolem památek po pěkných komunikacích, zaparkovat svá auta na nových parkovištích a v klidu si odpočinout v historickém centru našeho města. Opravy v této lokalitě zdaleka nekončí. Pro další léta bude nutné věnovat našim památkám velkou péči. Na jejich údržbu a opravy se budeme i nadále snažit získat peníze z dotačních titulů. Týnecké památky jsou součástí našeho města a naší historie. Zanechali nám je naši předkové, kteří si tento krásný kraj vybrali za sídlo již v dávných dobách. Je naší povinností o jejich odkaz pečovat.


Ing. Miluše Burešová

místostarostka


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru