Výběrové řízení - ředitel společnosti - Technické služby Týnec s.r.o.

Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce ŘEDITEL SPOLEČNOSTI - TECHNICKÉ SLUŽBY TÝNEC s.r.o.


Předpoklady:

 • Státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • Věk nad 21 let
 • Bezúhonnost a spolehlivost
 • Zdravotní způsobilost
 • Praxe na vedoucí pozici
 • Znalost jednacího jazyka
 • Vzdělání úplné střední s maturitou
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Organizační předpoklady
 • Ochota dále se vzdělávat
 • Umění jednat s lidmi

Přihláška musí obsahovat:

Údaje o uchazeči

 • ­­Jméno, příjmení a titul uchazeče
 • ­Datum a místo narození uchazeče
 • ­Státní příslušnost
 • ­Místo trvalého pobytu uchazeče a korespondenční adresa
 • ­Číslo občanského průkazu
 • ­Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • ­Profesní životopis
 • ­Výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
 • ­Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ­Číslo telefonu, e-mailová adresa
 • ­Datum a podpis uchazeče
Koncepce vedení a rozvoje společnosti v rozsahu maximálně 4 stran ­
 • ­Náplň činnosti společnosti (pro město, další ekonomická činnost)
 • ­Návrh personálních opatření, struktury řízení
 • ­Návrh využití a obnovy technického vybavení
 • ­Způsob řízení společnosti, popis chodu společnosti
 • ­Způsob provádění prací z oblasti činností (s důrazem na inovace a úspory)

Co nabízíme:

 • ­­Práce na Pracovní smlouvu
 • ­Finanční ohodnocení odpovídající hrubému platu v základní výši 35.000 Kč/měsíc, osobní ohodnocení do 30% základního platu, roční odměna na základě schválení valné hromady dle výsledků hospodaření společnosti a plnění zadaných úkolů
 • ­Dovolená v délce 20 pracovních dní za kalendářní rok

 • ­Pracovní smlouva
 • ­Smlouva o poskytování služeb (činnosti pro město Týnec nad Sázavou)
 • ­Přehledy - zaměstnanci, majetek, příjmy
 • Zpráva o činnosti společnosti

Kontakt:

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta
tel: 317 701 530


Technické služby Týnec s.r.o.
Ing. Jaromír Diblík, ředitel
tel: 317 701 238


Podání přihlášky:

Konečný termín pro podání přihlášek je 12.10.2020 do 14:00 hodin na podatelnu MěÚ Týnec nad Sázavou.

Přihláška se podává písemně v zalepené obálce. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL SPOLEČNOSTI - TECHNICKÉ SLUŽBY TÝNEC s.r.o. – NEOTVÍRAT“.

Přihlášky se podávají na podatelnu MěÚ Týnec nad Sázavou nebo poštou na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.


Pohovory:

Účastníci, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobním pohovorům dne 14.10.2020 na MěÚ Týnec nad Sázavou


Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.


V Týnci nad Sázavou dne 14.09.2020


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru