Výběrové řízení - správce domu s pečovatelskou službou č. 520 v Týnci nad Sázavou

Tajemník Městského úřadu v Týnci nad Sázavou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na na uzavření příkazní smlouvy na správu domu s pečovatelskou službou č. 520 v Týnci nad Sázavou

Předpoklady:

 • věk nad 18 let
 • fyzická zdatnost odpovídající požadované práci
 • manuální zručnost
 • vstřícný a ohleduplný přístup k obyvatelům DPS

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

 • smluvní odměnu ve výši 17 100 Kč
 • služební byt 3 + 1 s balkonem (94,33 m2, nájemné 70,00 Kč/m2 + služby)
 • nástup dle dohody

Konečný termín pro podání přihlášek je 07.09.2017 do 14 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - SPRÁVA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - NEOTVÍRAT“.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Vybraní účastníci budou pozváni k osobním pohovorů dne 19.09.2017.

Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Kontakt:

MěÚ Týnec nad Sázavou

Ing. Miloš Albl, tel: 317 701 612

nebo

Marta Vrkoslavová, tel: 317 701 933


Zapsal: L. Morávková, 04.08.2017 v 13:47

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
Fax: 317 701 929
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:45 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Fotbalový klub Týnec
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru