Program dotací - vyhlášen

Město Týnec nad Sázavou vyhlásilo v rámci podpory sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže v Týnci nad Sázavou program dotací na rok 2019:

  • PROGRAM 1 - Pravidelná sportovní a zájmová činnost pro děti a mládež - vytváření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sázavou a podpora aktivit škol (okruh podpory - pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní pomůcky)
  • PROGRAM 2 - Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město - určeno spolkům bez ohledu na počet registrovaných dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet na společenském životě obyvatel města, dále propagovat historii a současnost Města Týnec nad Sázavou
  • PROGRAM 3 - Údržba a modernizace sportovišť - pomoc při provozu sportoviště ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory - provoz, údržba a modernizace sportoviště, energie, voda, ...)

Výzva k podání žádostí o finanční příspěvěk (pdf)

Lhůta pro podání žádosti o dotaci na program 1, 2, 3: od 13.12.2018 do 12.01.2019 do podatelny Městského úřadu Týnec nad Sázavou
Město Týnec nad Sázavou na základě přetrvávajících problémů s nedostatkem vody ve studnách v místních částech města, kde není možnost napojení na veřejný vodovod, vyhlásilo dotační program na rok 2019:

  • PROGRAM 4 - Podpora výstavby nových studen - podpora řešení problému v lokalitách s klesající hladinou spodní vody pro trvale žijící občany v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech

Lhůta pro podání žádosti o dotaci na program č. 4: od 02.01.2019 do 01.11.2019

Výzva k podání žádostí o finanční příspěvěk (pdf)
Formuláře ke stažení

Kontakt: Alena Kořínková, DiS., tel.: 317 701 530

E-mail: korinkova@mestotynec.cz

Ing. Bedřich Pešan, tel.: 720 685 808

E-mail: pesan@mestotynec.cz

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města


Zapsal: A. Kořínková, 10.12.2018 v 16:14

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru