Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění.

Tajemník Městského úřadu v Týnci nad Sázavou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku na pozici referent/ka odboru výstavby.

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka
 • vzdělání SŠ (stavebního směru), popřípadě VŠ (přednost stavebního směru)
 • znalost práce na PC
 • ochota dále se vzdělávat
 • umění jednat s lidmi
 • řidičský průkaz B
 • praxe v oboru a ZOZ výhodou

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče, (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • číslo telefonu a e-mailovou adresu
 • datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek je 22.03.2021 do 15:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-REFERENT ODBORU VÝSTAVBY - NEOTVÍRAT".

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 24.03.2021.

Nástup možný od 01.04.2021 nebo dle dohody.

Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.


Kontakt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Ing. Miloš Albl

tel.: 317 701 612

e-mail: albl@mestotynec.cz

Miloslav Ctibor

tel. 317 701 932

e-mail: ctibor@mestotynec.cz


Ing. Miloš Albl
tajemník

V Týnci nad Sázavou dne 22.02.2021


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru