Výlukové jízdní řády

Obrázek -

Uzavírka silnice II/603 v úseku Kamenice, Ládví – Řehenice, Babice, z důvodu opravy mostů a povrchu komunikace, bude probíhat od 1.9. (sobota) s předpokládaným termínem ukončení 21.10.2018

Autobusové linky 339 a 337 budou vedeny podle výlukového jízdního řádu. Linka 339 bude v úseku Kamenice až Týnec nad Sázavou vedena po komunikaci II/107. Po domluvě se stavební firmou zůstane křižovatka v Řehenicích, Babicích po vyfrézování vozovky otevřená pro otáčení autobusů. Vybraným spojům, které jsou zajišťovány pouze klasickými autobusy, tedy bude umožněno zajíždět přes zastávky Týnec n.Sázavou, Čakovice a Řehenice, Dařbože až do přemístěné zastávky Řehenice, Babice a zpět. Během pokládání asfaltu však nebude možné toto otáčení provádět cca 1 den, stejně jako v případě pokládání asfaltu v Kamenici,Ládví během druhé etapy. Zastávky Kamenice, Valnovka; Kamenice, Ládví a Kamenice, Kuklík budou pro linku 339 dočasně zrušeny. Zastávka Řehenice, Babice bude pro linku 339 přemístěna do jedné společné zastávky pro oba směry (uvedeno v informační vývěsce). Dočasně zřízená zastávka Týnec nad Sázavou, Čakovice, U Hřiště pro linky 337 a 339 zůstává i nadále zachována.

Dlouhé spoje linky 337 do Pyšel a zpět budou ze zastávky Kamenice, Kult.dům vedeny objízdnou trasou po komunikacích II/107 a III/6032 přes Čakovice a Řehenice, Dařbož. Zastávka Řehenice, Babice bude z uzavřeného úseku přemístěna (uvedeno v informační vývěsce). V rámci zachování obsluhy místní části Kamenice, Ládví budou na lince 337 zavedeny krátké spoje v úseku Kamenice, Kult.dům až Kamenice, Kuklík, přičemž zastávka Kamenice, Kuklík bude přemístěna do jedné společné zastávky v ulici Benešovská u provizorního nástupiště, do stejného místa jako byla přemístěna zastávka Kamenice, Ládví během druhé etapy.

V souvislosti se stavbou okružní křižovatky v Týnci nad Sázavou a úplnou uzavírkou Benešovské ulice budou od 6.9. do 9.9.2018 jezdit podle výlukového jízdního řádu autobusové také linky 452, 453 a 485.

V příloze naleznete výlukové jízdní řády linek 335, 337, 339, 452, 453 a 485.

Výlukový jízdní řád 339

Výlukový jízdní řád 337

Výlukový jízdní řád 335

Mapa objížďky Kamenice

Výlukový jízdní řád 452

Výlukový jízdní řád 453

Výlukový jízdní řád 485

Mapa objížďky Týnec


Zapsal: L. Morávková, 25.08.2018 v 11:49

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru