Uzavírka Benešovské skončí v září

Obrázek -

Na Benešovské začala rekonstrukce chodníků. Nově je pokryje kamenná dlažba, lemovaná kamennými obrubníky. Chodníky tak lépe doplní historický ráz města. Do konce srpna by mělo být hotovo od knihovny ke staré škole. V místě stavby je provoz řízen semafory. Následovat bude pokládka nového povrchu komunikace, která na čas Benešovskou ulici úplně uzavře. Řidiči musí zvolit objízdné trasy.

Proč k tomu dojde až v září, vysvětluje starosta Martin Kadrnožka:

Až v únoru nám Středočeský kraj, jako vlastník této komunikace, poskytl informaci, že Benešovskou hodlá opravit. Aby k rekonstrukci mohlo dojít, nejprve se musí vyměnit vodovod, opravit chodník a pak teprve může dojít na výměnu povrchu vozovky. Jsou to velké a nákladné stavby, jejichž příprava je náročná na čas. Bylo nutné zajistit financování, zpracovat projektovou dokumentaci, a to nejen na vodovod, ale i chodník. Následoval proces získání stavebního povolení, projednání a provedení výběrového řízení. Od začátku jsme se snažili o co nejrychlejší vyřízení těchto administrativních věcí, aby se mohlo co nejdříve přistoupit ke stavbě. Za 4 měsíce od zveřejnění záměru kraje jsme v červenci začali stavět vodovod, stavba chodníků bude dokončená v srpnu a k rekonstrukci povrchu komunikace tak návazně dojde v září. Není možné z technických důvodů zároveň dělat opravu vodovodu a chodníků, stejně tak nejde dělat současně oprava chodníků a povrchu vozovky.

Termíny

Stavba komunikace potrvá v nejlepším možném případě 14 dnů. Začít by se mělo 11. září. Nevíme ale, co všechno zhotovitel najde pod stávajícími konstrukčními vrstvami komunikace. Proto byla ponechána rezerva a uzavírka je plánovaná na 3 týdny. Harmonogram prací vypadá následovně. Nejprve se dva dny bude frézovat povrch. Poté následuje dvoudenní příprava kanálů a uzávěrů do správné výšky a pak, opět dvoudenní, rekonstrukce konstrukčních vrstev. Pokládka povrchu zabere 4 až 5 dnů. Podkladní vrstvy se navíc budou zpevňovat speciální geotextilií, aby se zamezilo budoucím propadům a poklesům vozovky. Je nutné zdůraznit, že před pokládkou finální vrstvy asfaltu, právě díky této speciální úpravě, není možný ani částečný provoz.

Objízdné trasy

Rekonstruovaný úsek Benešovské bude úplně uzavřen, ale křižovatka na Krusičany zůstane průjezdná a křižovatka od Společenského centra pravděpodobně po většinu doby uzavírky také. Stejně tak místní ulice u Janovického potoka. Ty bychom rádi označili přechodnými značkami upravujícími jednosměrný provoz. Tím by se mělo zabránit kolizím při potkání dvou vozů.

Závěrem ještě znovu zdůrazním, že opravdu stavbu nešlo urychlit nebo udělat jindy. Odměnou za tuto komplikaci nám bude krásná nová silnice i chodníky a čistá voda z nového vodovodu. Obyvatelům moc děkujeme za pochopení.

obrázek - Oprava chodníku
Oprava chodníku
Datum: neznámé
Autor: Jiří Vrbata
Velikost: 98371 bajtů
obrázek - Oprava chodníku
Oprava chodníku
Datum: neznámé
Autor: Jiří Vrbata
Velikost: 93392 bajtů

Zapsal: L. Morávková, 10.08.2017 v 09:51

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Fotbalový klub Týnec
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru