V Peceradech kouřily okapy

Obrázek -

V Peceradech proběhla revize kanalizace pomocí kouřostroje. Funguje na principu vhánění nezávadného bílého kouře do kanalizačního potrubí. Pokud se u některé z nemovitostí začne kouřit z okapů, je jasné, že právě z této nemovitosti jsou do splaškové kanalizace dešťové vody vypouštěny. A to je špatně. Z výsledků vyplynulo, že 5 majitelů nemovitostí se právě tímto neekologickým způsobem dešťové vody zbavuje. Kromě neúměrného zatěžování čistírenské technologie jde o výrazné plýtvání tak nedostatkovou surovinou, jakou se voda v posledních letech, a v Peceradech obzvlášť, stala. V případě, že majitelé nemovitostí, ze kterých je dešťová voda do splaškové kanalizace vypouštěna, nezjednají ve stanoveném termínu nápravu a dešťové svody od splaškové kanalizace neodpojí, vystavují se riziku uložení pokuty. Ta jim v následném vodoprávním řízení může být uložena až do výše 200 000,- Kč.


Zapsal: L. Morávková, 09.05.2017 v 07:40

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru