Výběrové řízení na prodej pozemků

Město Týnec nad Sázavou vypsalo výběrové řízení na prodej pozemků v majetku města. Pozemek parc. č. 3119/8 – zahrada o výměře 1277 m2 a pozemek parc. č. 3119/38 – zahrada o výměře 848 m2. Pozemky se nacházejí v katastrálním území Týnec nad Sázavou, v ulici Višňová, v lokalitě mezi Chrástem nad Sázavou a Týncem nad Sázavou. Pozemky jsou zainvestovány inženýrskými sítěmi (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické energie, zpevněná komunikace. V územním plánu města jsou pozemky určeny jako plocha pro BSO – plochy smíšené obytné městské.

Otevírání obálek s nabídkami provede komise jmenovaná radou města 20.12.2017 v 15:00 ve velké zasedací síni MěÚ v Týnci nad Sázavou. Otevírání obálek je veřejné.

Informace podá Mgr. Martina Havránková, tel. 317 701 936, 737 246 071, e-mail: havrankova@mestotynec.cz. Více informací v příloze:

Prodej pozemků v ul. Višňová


Zapsal: L. Morávková, 27.11.2017 v 11:13

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru