Územní plán - změna č. 2

Zastupitelstvo města rozhodlo o zpracování změny č. 2 územního plánu. Zde najdete aktuální informace o průběhu projednání.

Aktualizace článku: 15.06.2018NÁVRH ZADÁNÍ

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.12.2016 rozhodlo usnesením č. ZM2016/14/21 o žádostech na změnu územního plánu podaných do 30.6.2016. Dle tohoto usnesení byl vyhotoven Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou.OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 územního plánu TÝNEC nad Sázavou

Veřejná vyhláška

Návrh změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou bude zveřejněn a zpřístupněn ve lhůtě od 05.02.2018 do 22.03.2018 a to takto:

  • v tištěné podobě v kanceláři tajemníka městského úřadu, a to vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin a od 11:30 do 17:00 hodin
  • v elektronické podobě na webových stránkách města Týnec nad Sázavou: návrh změny č. 2

Dne 22.02.2018 proběhne společné jednání k návrhu změny s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem.

Do 22.03.2018 může každý uplatnit u pořizovatele k návrhu změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou své výhradně písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží!

V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžete v průběhu celého procesu pořizování obracet na paní Zdeňku Klenorovou, tel.: 604 183 111, která je osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti.OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZMĚNY č. 2 územního plánu TÝNEC nad Sázavou

Veřejná vyhláška

Dokumentace změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou bude zpřístupněna k veřejnému nahlédnutí v termínu od 19.06.2018 do 26.07.2018 (včetně) takto:

  • v tištěné podobě v kanceláři tajemníka městského úřadu, a to vždy v úředních hodinách - v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin a od 11:30 do 17:00 hodin;
  • v elektronické podobě vystavením na webových stránkách městského úřadu: návrh změny č. 2
  • na klasické úřední desce pak bude z technických důvodů spočívajících ve velikém objemu dokumentace vystavena pouze veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání.

Zapsal: M. Kadrnožka, 15.06.2018 v 08:53

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru