Voda a odpady

Jedná o nařízení platná už několik let, která uveřejňujeme pouze pro jejich připomenutí.

První upozornění se týká majitelů studní. Potrubí veřejného vodovodu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, například soukromé studny. Vyplývá to ze zákona 275/2013 Sb.,§ 11 odst. 2. V praxi to znamená, že každý rozvod vody v domě musí mít své potrubí a nesmí se v žádném místě propojit s potrubím městského vodovodu. Za porušení zákona hrozí pokuta až 100 000 tisíc korun.

Druhá zpráva je určena pro majitele jímek odpadních vod. V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, v § 38 odst. 6 se říká: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich likvidaci tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. V praxi to tedy znamená, že by každý majitel odpadní jímky v lokalitách bez kanalizační sítě měl být schopen na požádání předložit doklad o likvidaci jejího obsahu. Čtyřčlenná rodina denně spotřebuje až 500 litrů vody. K naplnění průměrně velké jímky tak dojde přibližně za jeden měsíc. To tedy znamená také 12 dokladů o likvidaci jejího obsahu ročně. Odměnou za dodržování tohoto nařízení by nám mohl být pohled do čisté vody potoků i řek, ve kterých se prohánějí ryby a dá se v nich koupat bez obav ze zdravotních následků.


Zapsal: L. Morávková, 24.05.2017 v 15:13

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru