Usnesení ZM č. 18 - 18.09.2017

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 18.09.2017 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2017/18/01

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2017/18/02

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Zbyněk Peša, Adriana Bursová, Vlastimil Vanžura


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2017/18/03

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Zbyněk Bartl, Pavel Korec


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2017/18/04

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 2223/48 o výměře 127 m2, na kterém je umístěna obecní komunikace na Větrov, za obecní pozemek parc. č. 2218/28 o výměře 79 m2 vše v katastrálním území Pecerady. Směna bude bez doplatku. Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí město.


Usnesení č. ZM2017/18/05

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 3006/10 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 156 m2.


Usnesení č. ZM2017/18/06

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru, a to třech podílů o velikosti 1/24 v pozemcích parc. č. 3201/2, 3346/1, 3346/8, 3862/4, 3346/13, 3353/3 a 3353/30 v katastrálním území Podělusy. Náklady spojené s přijetím daru hradí město.


5. Rozpočtové opatření zastupitelstva

Usnesení č. ZM2017/18/07

Zastupitelstvo schvaluje X. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2017.


6. Udělení ocenění „Významný občan“

Usnesení č. ZM2017/18/08

Zastupitelstvo schvaluje udělení ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“ Františku Ptáčníkovi.


7. Poskytnutí dotace z programu č. 4

Usnesení č. ZM2017/18/09

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z programu č. 4 - podpora výstavby nových studen paní R.H., paní P.J.L., panu P.N. a paní L.S., každému ve výši 30.000 Kč.


8. Kontrolní výbor

Usnesení č. ZM2017/18/10

Zastupitelstvo volí předsedu Kontrolního výboru - pana Vlastimila Vanžuru.


9. Přísedící soudu

Usnesení č. ZM2017/18/11

Zastupitelstvo zvolilo tyto kandidáty na funkci přísedícího u Okresního soudu v Benešově:

1. JUDr. Tomáš Jirásek, Pecerady 171, 25741 Týnec nad Sázavou;

2. Andrea Vachtlová, Dis., Družstevní 300, 25741 Týnec nad Sázavou;

3. Ing. Bc. František Zahálka, Na Kněžině 45, 25741 Týnec nad Sázavou;

4. Zdeněk Vondrák, Družstevní 285, 257 41 Týnec nad Sázavou.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru