Usnesení ZM č. 15 - 20.02.2017

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 20.02.2017 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2017/15/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2017/15/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Ing. Milena Povolná, Jan Krejčí, Roman Hudrlík


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2017/15/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, František Kašpárek


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2017/15/4

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru a to pozemku parc. č. 3115/18 v k. ú. Týnec nad Sázavou pro stavbu komunikace Hlinka II.


Usnesení č. ZM2017/15/5

Zastupitelstvo schvaluje darování pozemku parc. č. st. 1746 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 18 m2.


Usnesení č. ZM2017/15/6

Zastupitelstvo schvaluje darování zemědělské stavby na pozemku parc. č. st. 71 v k. ú. Pecerady.


Usnesení č. ZM2017/15/7

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu účelové komunikace na obecních pozemcích parc. č. 910/3, 895/15, 984/2, 988/2 a 910/1 v k. ú. Pecerady včetně závazku města převzít vybudovanou komunikaci do své správy.


Usnesení č. ZM2017/15/8

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6011205/VB/4 s názvem „Krusičany – kNN – p.č. 108/1“ na obecním pozemku parc. č. 3765/2 v k. ú. Krusičany mezi ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný).


Usnesení č. ZM2017/15/9

Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 1285/1 a 2092/4 v k. ú. Čakovice u Řehenic o celkové výměře 65 m2 za cenu 150 Kč/m2.


Usnesení č. ZM2017/15/10

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 4219 a parc. č. st. 443 v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou.


5. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti

Usnesení č. ZM2017/15/11

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací města spolkům ve vyhlášeném dotačním programu:

I. Na podporu pravidelné sportovní a zájmové činnosti, na akce pro děti a veřejnost

Příjemce Účel Dotace
FK Týnec nad Sázavou Podpora činnosti spolku 250 000 Kč
TJ JAWA Pecerady, z.s. Podpora činnosti spolku 41 000 Kč
TJ JAWA Brodce Podpora činnosti spolku 7 000 Kč
TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 60 000 Kč
VK Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 27 000 Kč
TK Týnec nad Sázavou Podpora činnosti spolku 56 000 Kč
Studio 3 - divadlo, hudba, poezie, z.s. Podpora činnosti spolku 3 000 Kč
Divadlo Netopýr, z.s. Podpora činnosti spolku 3 500 Kč
Spolek MC Motýlek Týnec nad Sázavou Podpora činnosti spolku 27 000 Kč
Junák - český skaut Podpora činnosti spolku 18 000 Kč
SDH Pecerady Podpora činnosti spolku 13 500 Kč
Sbor jednoty bratrské Podpora činnosti spolku 15 000 Kč

II. Jednorázové akce pro děti a veřejnost

Příjemce Účel Dotace
KČT Dálkový pochod 2 000 Kč
TJ JAWA Brodce Soutěže, turnaje, akce pro děti 6 500 Kč
TJ JAWA Pecerady, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 8 000 Kč
TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 25 500 Kč
TK Týnec nad Sázavou Soutěže, turnaje, akce pro děti 15 000 Kč
VK Týnec nad Sázavou, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 13 000 Kč
Divadlo Netopýr, z.s. Ochotnický divadelní festival 21 000 Kč
Spolek MC Motýlek Týnec nad Sázavou Svatomartinský průvod 4 500 Kč
SDH Pecerady Dětská olympiáda, Mikulášská 14 000 Kč
SDH Krusičany Akce pro děti 6 000 Kč
Studio 3 - divadlo, hudba, poezie, z.s. Vítáme léto, Vítáme advent 6 000 Kč
ZO ČSCH Výstava drobného zvířectva 10 000 Kč
Junák - český skaut Krajský pohár Turistických závodů 5 500 Kč
Sbor jednoty bratrské Příměstský tábor 3 000 Kč

III. Údržba a modernizace sportovišť

Příjemce Účel Dotace
TJ JAWA Pecerady údržba hřiště, závlaha - studna 70 905 Kč
VK Týnec nad Sázavou, z.s. údržba hřiště 59 095 Kč
TK Týnec nad Sázavou údržba kurtů, závlaha + oprava kurtu 70 000 Kč

6. Úvěry

Usnesení č. ZM2017/15/12

 1. Zastupitelstvo schvaluje
  1. přijetí úvěru ve výši 9.000.000 Kč na realizaci projektu Přístavba ZŠ Týnec nad Sázavou.
  2. přijetí úvěru ve výši 45.000.000 Kč na realizaci projektu Stavba tělocvičny při Základní škole Týnec nad Sázavou.
  3. přijetí úvěru ve výši 10.000.000 Kč na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu.
 2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smluv o úvěru s Českou spořitelnou, a. s.

7. I. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2017 (v Kč)

Usnesení č. ZM2017/15/13

Zastupitelstvo schvaluje I. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2017.


8. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím

Usnesení č. ZM2017/15/14

Zastupitelstvo schvaluje

 1. bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Týnec nad Sázavou.
 2. bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Školní jídelna Týnec nad Sázavou.
 3. bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Týnec nad Sázavou.

V Týnci nad Sázavou 20.02.2017


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru