Usnesení ZM č. 11 - 10.3.2008

ze zasedání zastupitelstva města v Týnci nad Sázavou konaného dne 10.3.2008

Zastupitelstvo města při svém veřejném zasedání dne 10.3.2008

 1. schvaluje
  1. program jednání
  2. návrhovou komisi ve složení: Ing. Burešová, Mgr. Žďárská, p. Kašpárek
  3. ověřovatele zápisu: p.Korec, p.Bartl
 2. rozhoduje
  • jako zadavatel veřejné zakázky „TÝNEC NAD SÁZAVOU – VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA, KANALIZACE“, o výběru nejvhodnější nabídky takto: Na základě hodnocení členů hodnotící komise byla zadavatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka uchazeče č. 2 společnosti Skanska CZ a.s., Závod Průmysl/Voda.
 3. pověřuje
  • starostu podpisem smlouvy o dílo na realizaci akce „TÝNEC NAD SÁZAVOU – VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA, KANALIZACE“ mezi městem Týnec nad Sázavou a spol. Skanska CZ a.s., Závod Průmysl/Voda
 4. bere na vědomí
  • otevřený dopis Ing. Šilhavého
 5. ukládá
  • zpracovat dodatek či jiné smluvní řešení příspěvku ve vztahu k občanům

V Týnci nad Sázavou 10.3.2008


Zapsal: M. Kadrnožka, 19.03.2008 v 22:20

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru