Odbor výstavby

Miloslav Ctibor, vedoucí odboru
317701932, 724258032, 
Lenka Ottová, zástupce vedoucího
Věra Makovcová, asistentka
Ing. Dalibor Potuček, referent
Aleš Hromas, referent

Kontakty na odbor:
Telefon: 317701433
Mobil: 737246073
E-mail: makovcova@mestotynec.cz

Formuláře ke stažení a informace z odboru

Územně plánovací dokumentace na geoportálu Středočeského kraje


Správní území referentů:
Miloslav Ctibor: Rabyně, Blaženice
Lenka Ottová: Bukovany, Netvořice, Maskovice, Dunávice, Tuchyně, Všetice, Krňany, Třebsín, Teletín
Bc. Dalibor Potůček: Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec, Chrást nad Sázavou, Brodce, Pecerady, Podělusy, Krusičany, Čakovice
Aleš Hromas: Lešany, Břežany, Vysoký Újezd, Krhanice, Chářovice, Chleby
Věra Makovcová: administrativní činnost

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÝNEC NAD SÁZAVOU JE POVĚŘENÝ ÚŘAD

Správní území pověřeného úřadu Týnec nad Sázavou:

Město Týnec nad Sázavou (katastrální území Týnec nad Sázavou, Podělusy, Pecerady, Krusičany, Čakovice u Řehenic)
Obec Bukovany (katastrální území Bukovany)
Obec Chářovice (katastrální území Chářovice)
Obec Chleby (katastrální území Chleby)
Obec Krhanice (katastrální území Krhanice)
Obec Krňany (katastrální území Krňany, Teletín, Třebsín
Obec Lešany (katastrální území Břežany, Lešany)
Obec Netvořice (katastrální území Dunávice, Netvořice, Maskovice, Všetice, Tuchyně)
Obec Rabyně (katastrální území Blaženice, Rabyně)
Obec Vysoký Újezd (katastrální území Vysoký Újezd)

ODBOR VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU TÝNEC NAD SÁZAVOU

Metodicky je podřízen příslušnému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který je zároveň odvolacím orgánem.

ODBOR VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VYKONÁVÁ ČINNOSTI:

ve správním území pověřeného úřadu Týnec nad Sázavou vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

 • územní řízení a územní rozhodování
 • povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací
 • povolování terénních úprav
 • kolaudace, resp. užívání staveb
 • povolování změn v užívání staveb
 • dohled nad stavem staveb
 • nařízení nezbytných úprav
 • nařízení a povolování odstranění staveb
 • nařízení zabezpečujících prací
 • nařízení k vyklizení staveb
 • výkon státního dozoru
 • ukládání sankcí za přestupky proti stavebnímu řádu
 • ukládání sankcí za spáchání správního deliktu proti stavebnímu řádu
 • povolování informačních, reklamních a propagačních zařízení
 • posuzování nových staveb ve vztahu k územnímu plánu

ve správním území pověřeného úřadu Týnec nad Sázavou vyplývající ze zákona č. 252/2014 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 • Na základě žádosti úřadu práce provádí kontroly prostor za účelem splnění požadavků dle § 33b odst. 1

ve správním obvodu Města Týnec nad Sázavou:

 • přiděluje čísla popisná a evidenční

Zapsal: Camus, 27.10.2010 v 08:12

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru