Elektronická úřední deska

Informace zveřejněné podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Soubory jsou ve formátu pdf.

Počet zobrazených vyvěšení: 127
názevkategorievyvěšeno odvyvěšeno do
původcedokument
dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2016/4/1 smlouva o poskytnutí dotace Město Týnec nad Sázavou - Posázaví o.p.s.Veřejnoprávní smlouvy11.03.201611.03.2019
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2016_4_1_dod.pdf (94 KB)
Dražební vyhláška - Švec Václav, 1/6 parcely č. 2956/6, stavba čp. 218 v k. ú. Týnec nad SázavouDražba, exekuce26.02.201810.05.2018
Exekutorský úřad Plzeň - sever, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeňedeska/ud2018023.pdf (334 KB)
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - parcela č. st. 352, parcela č. 857/13 k.ú. PeceradyVýběrové řízení18.04.201803.05.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1edeska/ud2018051.pdf (380 KB)
Oznámení o vyhlášení výzvy k podání cenové nabídky - CHrást nad Sázavou - Rekonstrukce vodovodního řaduVýběrové řízení25.04.201810.05.2018
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/ud2018054.pdf (41 KB)
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - DSO BENE-BUSOznámení25.04.201810.05.2018
Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahyedeska/ud2018053.pdf (44 KB)
Oznámení úmysl pronajmout část č. 4 (zahrádku) obecního pozemku parc. č. 4274/1 v k.ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad SázavouOznámení25.04.201810.05.2018
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/ud2018055.pdf (87 KB)
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice č. II/106 a místní komunikace na pozemku parc. č. 4299/1 k.ú. Týnec nad SázavouOznámení17.04.201802.05.2018
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov edeska/ud2018049.pdf (251 KB)
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích silnice č. II/109, silnice č. III/1069 místní komunikace parc.č. 3084/1, 3078/48, 3078/20, 3075 k.ú. Poříčí nad Sáz., parc. č. 2223/3 k.ú. PeceradyOznámení11.04.201826.04.2018
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov edeska/ud2018047.pdf (352 KB)
Oznámení zahájení územního řízení splašková kanalizace Rabyně - rozšíření k.ú. RabyněVeřejné vyhlášky a nařízení11.04.201826.04.2018
Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/ud2018048.pdf (333 KB)
Oznámení záměr uzavřít nájemní smlouvu ve věci pronájmu pozemků při stavbě "Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 x III/10513 za účelem zřízení staveniště k.ú. Týnec nad SázavouOznámení25.04.201810.05.2018
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/ud2018056.pdf (44 KB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočnéOznámení18.04.201803.05.2018
Vodovody a kanalizace, K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavouedeska/ud2018050.pdf (174 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - Babybox - STATIMVeřejnoprávní smlouvy13.06.201614.06.2019
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2016_4_3.pdf (275 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - č. 2017/4/03 Program 4 - podpora a výstavba nových studníVeřejnoprávní smlouvy02.10.201702.10.2020
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2017_4_03.pdf (163 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - č. 2017/4/05 Program 4 - podpora a výstavba nových studníVeřejnoprávní smlouvy02.10.201717.10.2020
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2017_4_05.pdf (165 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Netopýr o. s.Veřejnoprávní smlouvy08.04.201608.04.2019
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2016_2_5.pdf (352 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Netopýr o. s.Veřejnoprávní smlouvy08.04.201608.04.2019
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2016_1_2.pdf (338 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Netopýr z. s. č. 2017/1/2Veřejnoprávní smlouvy17.03.201717.03.2020
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2017_1_2.pdf (310 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Netopýr z. s. č. 2017/2/2Veřejnoprávní smlouvy17.03.201717.03.2020
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2017_2_2.pdf (312 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Netopýr z. s. č. 2018/01/02Veřejnoprávní smlouvy28.02.201828.02.2021
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2018_1_2.pdf (65 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Netopýr z. s. č. 2018/02/02Veřejnoprávní smlouvy28.02.201828.02.2021
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2018_2_2.pdf (65 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - FK FercomVeřejnoprávní smlouvy13.06.201613.06.2019
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2016_1_8.pdf (389 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - FK FercomVeřejnoprávní smlouvy13.06.201613.06.2019
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2016_3_1.pdf (340 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Týnec nad Sázavou č.2017/1/3Veřejnoprávní smlouvy16.03.201716.03.2020
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2017_1_3.pdf (771 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Týnec nad Sázavou č.2018/01/03Veřejnoprávní smlouvy05.03.201805.03.2021
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2018_1_3.pdf (65 KB)
Smlouva o poskytnutí dotace - Junák - Svaz skautů a skautek ČR č. 2017/1/6Veřejnoprávní smlouvy16.06.201716.06.2020
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 Týnec nad Sázavouedeska/d2017_1_6.pdf (351 KB)

Výpis strana: 1 2  3  4  5  6  

Legenda:
ikona - aktuální vyvěšení - aktuální vyvěšení (platné)
ikona - neaktuální vyvěšení - neaktuální vyvěšení (platnost vypršela)
ikona - archivní vyvěšení - archivní vyvěšení (nahrazeno novou verzí)

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru